Service og tekniske tjenester

Våre ingeniører kan bistå med:

 • Faglig veiledning
 • Mengdeberegning
 • Salgskalkyle
 • Dimensjonering av limtre og andre bygningsmessige beregninger
 • Tetthetsprøving av bolig/næring (sentral godkjenning, uavhengig kontroll av lufttetthet)
 • Tredjepartskontroll av bad og tetthet

Våre spesialiteter

 • Egen høvleriproduksjon med mulighet for spesialiteter
 • Trykkimpregneringsanlegg, utøver leieimpregnering
 • Maskiner som proffkundene kan benytte seg av
 • Brygge for henting av varer med båt. (Nidelven)
 • Limtredragere i gran og trykkimpregnert i opptil 12 meters lengder, som tilpasses etter kundens ønske