Selskapet eies av Toten Almenningslodd 1, som er en bygdealmenning med 580 bruksberettigede. Bruksberettigede vil si eiere av gårder og småbruk på Toten som har en felles skogeiendom med tilhørende rettigheter.

XL-BYGG Toten Tre er bidragsyter via sponsorat hos de lokale ski-, fotball- og håndballklubbene på Gjøvik, Land og Toten.