Frem til 2004 sto disse som eneeiere. Fra 2004 kom Toten Almenningslodd 1 inn på eiersiden. Disse hadde fra før en liten butikk og et høvleri som de fusjonerte inn i selskapet Toten Tre. Virksomheten økte da sitt varespekter til også å omhandle byggevarer. XL-BYGG Toten Tre har vokst betydelig og blitt en veletablert trelast- og byggevarehandel på Toten. I 2014 tok Toten Almenningslodd 1 over alle aksjene i selskapet og er i dag eneeier.

XL-BYGG Toten Tre er bidragsyter via sponsorat hos de lokale ski-, fotball- og håndballklubbene på Gjøvik, Land og Toten.

Virksomheten har vært medlem i XL-BYGG siden 2013.