Byggevarehuset XL-BYGG Lofoten er også kjent som TEFT Byggvare AS. Virksomheten er en del av TEFT Gruppen AS, der også entreprenørfirmaet TEFT Entreprenør AS og utviklingsselskapet TEFT Prosjekt AS inngår. I konsernet jobber det i dag nærmere 75 personer.

Selskapet har sin opprinnelse fra starten på Ballstad i 1948, med handel av jern- og byggevarer i en tid hvor det var mangel på det meste. Året 1999 ble et historisk skifte da forretning og administrasjon flyttet all sin virksomhet til nybygde lokaler på Leknes.