Foto av XL-BYGG Tuddal Byggevare avd. Tuddal

Om XL-BYGG Tuddal Byggevarer avd. Tuddal

XL-BYGG Tuddal Byggevarer, avd. Tuddal er den ene av to avdelinger i Tuddal Byggevarer som ligger i Hjartdal kommune. Bedriften ble stiftet i 1992 med leide bygg for utsalg i Tuddal mot Bondal. I 2002 bygde vi nytt byggevarehus i sentrum av Tuddal hvor Tuddalavdelingen holder til i dag. Vi gikk inn i kjeden XL-BYGG sommeren 2018.