Foto av XL-BYGG Austevoll

Om XL-BYGG Austevoll

XL-BYGG Austevoll Trelast AS ble etablert 27. januar 1992. Formålet var å videreføre driften - handel med trelast og byggevarer - i samme lokaler i Sturteviken på Storebø, etter at tidligere eier gikk til skifteretten. I 2013 ble salgsavtale med kjøp av ny tomt inngått, drøye fire kilometer lenger sør i kommunen, tett inntil hovedveien. Arbeidet med vår nye lokalitet ble påbegynt våren 2014, og i mars 2015 tok vi endelig farvel med gamle omgivelser og flyttet inn i våre nye, trivelige og fremtidsrettede lokaler i Porsdalen. I dag har vi, inklusiv det mannskapet vi startet opp med i 1992, totalt 11 heltidsansatte samt en del ungdommer som trør til etter skoletid, lørdager og i ferier.