Prisvarsel Proff 
Prisvarsel 1. august 2020 Oslo, 25.06.2020

Prisendringer med virkning fra 1. august 2020

Det har vært ekstremt sterk økning i etterspørsel etter impregnert trelast i hele Europa denne våren. Dette har gjort at våre leverandører har varslet prisøkning fra 1. august.

Mestergruppen Byggevare varsler med dette prisøkning fra og med 1. august 2020 på følgende varegrupper:

Varekategori trelast, varegruppe byggtre impregnert med en prisøkning inntil 7,0 %.

For ytterligere opplysninger eller spørsmål, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen
For Mestergruppen Byggevare AS

Per Ivar Harila
Direktør Byggevare
Mob: 958 37 727 | per.ivar.harila@mestergruppen.no

Prisvarsel Proff

Prisvarsel 1. juni 2020                             Oslo, 30.04.2020

 

Prisendringer med virkning fra 1. juni 2020

Med bakgrunn i prisvarsel fra våre leverandører vil Mestergruppen Byggevare varsle prisendring fra og med 1. juni 2020. Prisene vil gjelde på alle leveranser etter 1. juni 2020.

Prisendringene har bakgrunn i en sterk svekkelse av norsk valuta grunnet uro i internasjonale finansmarkeder grunnet Coronavirus. 

Denne prisendringen kommer tillegg til prisendringer varslet 1.april og det kan også komme prisendringer på andre varegrupper enn tidligere varslet.

For ytterligere opplysninger eller spørsmål, vennligst ta kontakt med din kontaktperson hos Mestergruppen.

Med vennlig hilsen
For Mestergruppen Byggevare AS

Per Ivar Harila
Direktør Byggevare
Mob: 958 37 727 | per.ivar.harila@mestergruppen.no

Prisvarsel proff

Prisendringer med virkning fra 1. mai 2020

Med bakgrunn i prisvarsel fra våre leverandører vil Mestergruppen Byggevare varsle prisendring fra og med 1. mai 2020. Prisene vil gjelde på alle leveranser etter 1. mai 2020.

Prisendringene har bakgrunn i en sterk svekkelse av norsk valuta grunnet uro i internasjonale finansmarkeder grunnet Coronavirus.

Denne prisendringen kommer tillegg til prisendringer varslet 1.april og det kan også komme prisendringer på andre varegrupper enn tidligere varslet.

For ytterligere opplysninger eller spørsmål, vennligst ta kontakt med din kontaktperson hos Mestergruppen.

 

Med vennlig hilsen For Mestergruppen Byggevare AS

Per Ivar Harila
Direktør Byggevare
Mob: 958 37 727 | per.ivar.harila@mestergruppen.no

Prisvarsel proff

Prisvarsel 1. april 2020 Oslo, 27.02.2020

Prisendringer med virkning fra 1. april 2020

Med bakgrunn i prisvarsel fra våre leverandører vil Mestergruppen Byggevare varsle
prisøkning fra og med 1. april 2020. Prisene vil gjelde på alle leveranser etter 1. april 2020.

Varekategori Varegruppe Ca. prisøkning i %

Trelast Byggtre hvit 2,0 - 3,0 %
Trelast Byggtre imp 2,0 - 3,0 %
Bygningsplater Baderomspanel 2,0 - 3,0 %
Bygningsplater Fasadeplater 7,0 - 9,0 %
Bygningsplater Gips 2,0 - 3,5 %
Bygningsplater MDF 2,0 - 3,0 %
Bygningsplater Sponplater 0,0 - 1,5 %
Bygningsplater Trefiberplater 1,0 - 3,0 %
Butikk Bygningsbeslag 2,0 - 3,0 %
Butikk El-verktøy 0,0 - 5,0 %
Butikk Festemidler 2,0 - 3,0 %
Butikk Håndverktøy 3,0 - 4,0 %
Butikk Jernvare 2,0 - 3,0 %
Butikk Lim og fug 2,0 - 3,0 %
Butikk Maling teknisk kjemisk 3,0 - 4,0 %
Butikk Varme 3,0 - 4,0 %
Butikk Verneutstyr og bekledning 3,0 - 4,0 %
Butikk Maskinspiker 3,0 - 4,0 %
Byggevarer Byggfolie 2,0 - 3,0 %
Byggevarer Bygningsisolasjon 2,0 - 3,0 %
Byggevarer Papp-produkter 3,0 - 4,0 %
Byggevarer Vindsperre 3,0 - 4,0 %
Tak ATB 3,0 - 4,0 %
Tak Takplater 3,0 - 4,0 %
Tak Takrenner og beslag 3,0 - 4,0 %
Tak Takstein 3,0 - 4,0 %
Mur og grunn Blokk, teglst og lettklink 4,0 - 6,0 %
Mur og grunn Heller og belegningsstein 3,0 - 4,0 %
Mur og grunn Piper 5,0 - 7,0 %
Mur og grunn Sement og mørtel 3,0 - 4,0 %
Mur og grunn EPS og XPS 2,0 - 3,0 %
Trelast interiør Heltregulv 2,0 - 3,0 %
Trelast interiør Listverk og utforinger 3,0 - 3,5 %
Trelast interiør Panel 2,0 - 3,0 %
Gulv Gulvbelegg og klikkvinyl 2,0 - 3,0 %
Gulv Parkett 1,0 - 2,0 %
Gulv Laminatgulv 2,0 - 3,0 %
Konstruksjon I-bjelker 1,0 - 2,0 %
Konstruksjon Limtre 1,0 - 2,0 %
Dører Brann- og lyddører 3,0 - 5,0 %
Dører Garasje 4,0 - 5,0 %
Dører Innerdører og karmer 2,0 - 4,0 %
Dører Ytterdører 3,0 - 5,0 %
Vindu PVC 5,0 - 6,0 %
Vindu Tre og aluminium 3,0 - 5,0 %
Vindu Tak 1,0 - 2,0 %

Noen justeringer vil avvike fra overnevnte

For ytterligere opplysninger eller spørsmål, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen
For Mestergruppen Byggevare AS
Kristian Reistadbakken
Divisjonsdirektør Byggevare
Mob: 93465457 | kr@mestergruppen.no