Vi tilbyr tekniske tjenester innenfor følgende hovedområder:
 • Arkitekttjenester
 • Byggesøknader
 • Mengdeberegning
 • Kalkyler og prosjektering
 • Arbeidstegninger
 • Sentral godkjenning
 • Styringssystem
 • Kvalitetssystem
 • Internkontroll- og HMS-system
 • HMS-kort (tidligere ID-kort)
 • Digitalt prosjektstyringssystem
 • Kurs i uavhengig kontroll
 • Fagbrev for utførende med 5 års arbeidserfaring