placeholder

Lønnsom rehabilitering med energirådgivning

I forbindelse med rehabilitering av av boliger kan det være lønnsomt for eier å vurdere boligens energitilstand. XL-BYGG tilbyr private tiltakshavere energirådgivning ved oppgradering, slik at det kan søkes om støtte til oppgradering fra Enova.

Hva inneholder en energirådgivning?

Energirådgivningen er en grundig vurdering av boligens energitilstand, som gjør det lettere å prioritere energitiltak. Dermed sikres det at tiltakene som gjennomføres sparer tiltakshaver for mest mulig energi. Det utarbeides energiattest for nåværende tilstand og en energiberegning som dokumentasjon for oppgradering av bygningskroppen.

Enova gir støtte for å benytte en kvalifisert energirådgiver. Det utarbeides en tiltaksplan som viser hvordan man kan redusere energiforbruket og hvilke støtteordninger som er aktuelle. Dersom det ønskes en gjennomføring av tiltaksplanen kan man søke støtte til oppgradering av bygningskroppen. http://www.enova.no kan man se hvilke støtteordninger som til enhver tid gjelder for de enkelt tiltak.

Energirådgivningen leveres av Mestergruppen Arkitekter
XL-BYGG kan som del av Norges største bolig- og byggevarekonsern, Mestergruppen, tilby deg som proffkunde et bredt spekter av tekniske tjenester via Mestergruppen Arkitekter. 

Kontakt proffselger hos ditt lokale XL-BYGG varehus for mer informasjon om energirådgivning og andre tekniske tjenester.